Exempel på våra åtaganden

 

 

 •     Nyläggning & omläggningar av tak: lertegel,   
      betongpannor och plåttak

   
 •     Takrenoveringar: ex. efter vattenläckage, stormskada 
   
 •     Plåtarbeten på tak såsom ränndalar, skorstensbeslag,   
      stosar m.m
   
   
 •     Montering av takavvattningssystem såsom hängrännor,
      stuprör m.m

 

 

 •     Taksäkerhet såsom takbryggor, snörasskydd,
      stegsäkringar

 


 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Copyright ® 2011Takpartner AB              TAKPARTNER i Borlänge AB - Tunavägen 180, 784 62 BORLÄNGE TEL: 0243-68 100 info@takpartner.se     

 

 

 

Vårt mål är 100 %
nöjda kunder